Thương hiệu
Thương hiệu
Màu sắc
Màu sắc
Dung lượng
Dung lượng
Sim vật lý
Sim vật lý
Loại máy
Loại máy
Giá bán
Giá bán - slider
0đ37.300.000đ
Tính năng đặc biệt
Tính năng đặc biệt