Thương hiệu
Màu sắc
Dung lượng
Sim vật lý
Loại máy
Giá bán
50.000đ37.100.000đ
Tính năng đặc biệt