Danh mục
Thương hiệu
Màu sắc
Dung lượng
Sim vật lý
Loại máy
Kết nối
Màn hình
Kích thước mặt
Chất liệu viền
Giá bán
50.000đ44.100.000đ