Thời gian, phí giao hàng

Nội thành HCM

Trong ngày, giao theo giờ khách hàng chọn

Miễn phí

Miền Nam

1-2 ngày

Dưới 150.000

Miền Trung

2-3 ngày

Tùy theo giá trị

Miền Bắc

3-5 ngày

Tùy theo giá trị

Bạn hãy nhập địa chỉ, chọn phương thức giao hàng, điền số điện thoại hoặc email, Hoang Kim Mobile sẽ báo chính xác thời gian nhận hàng, phí giao hàng.