Yêu cầu hỗ trợ

sửa iPhone 11 pro max

iPhone 11 Pro Max

sửa iPhone 11 pro

iPhone 11 Pro

sửa iPhone 11

iPhone 11

sửa iPhone xs max

iPhone Xs Max

sửa iPhone xs

iPhone Xs

sửa iPhone xr

iPhone Xr

sửa iPhone x

iPhone X

sửa iPhone8 plus

iPhone 8 Plus

sửa iPhone 8

iPhone 8

sửa iPhone 7 plus

iPhone 7 Plus

sửa iPhone 7

iPhone 7

sửa iPhone 6s Plus

iPhone 6s Plus

sửa iPhone 6s

iPhone 6s

sửa iPhone 6 plus

iPhone 6 Plus

sửa iPhone 6

iPhone 6

sửa iPhone 5 se

iPhone 5s, 5C, 5

sửa iPhone 4s 4

iPhone 4s, 4

sửa iPhone 3gs 3g

iPhone 3GS, 3G

Sửa iPhone 11 Pro Max

Sửa máy trước mặt khách hàng

Thời gian sửa

Bảo hành

Danh mục

Giá

TG sửa

Bảo hành

Màn hình zin máy
Ép kính màn hình
Pin
Pin
Thay vỏ
Nắp lưng
Rung
Nút nguồn
Đuôi sạc
Micro
Camera trước
Camera sau
Đèn flash
Loa trong
Loa ngoài
Volume tăng giảm
Thay khay sim
Mất sóng, sóng yếu
Hư wifi
Mất cảm ứng
Hao pin, nhanh hết pin
Sạc không đầy pin
Lỗi bluetooth
Quay phim không có tiếng
Không nhận sim
Không nhận sạc
No All (không wifi, bluetooth, imei)
Mất nguồn
Lỗi IC Audio (mất loa, chuông, tai nghe)
Treo logo, đứng máy
Nút home, Face ID
Ron màn hình

8.500.000
1.900.000
liên hệ
liên hệ
2.800.000
1.400.000
liên hệ
900.000
1.100.000
1.100.000
1.500.000
2.800.000
850.000
700.000
800.000
700.000
100.000
liên hệ
liên hệ
liên hệ
liên hệ
liên hệ
liên hệ
liên hệ
liên hệ
liên hệ
liên hệ
liên hệ
liên hệ
liên hệ
liên hệ
liên hệ

45 phút
3-4h
45 phút
45 phút
1-2h
2-4h
2-4h
45 phút
45 phút
45 phút
45 phút
45 phút
45 phút
45 phút
45 phút
45 phút
10 phút
2-3 ngày
2-3 ngày
45 phút
2-3 ngày
2-3 ngày
2-3 ngày
45 phút
2-3 ngày
2-3 ngày
2-3 ngày
2-3 ngày
2-3 ngày
2-3 ngày

1 tháng
không
1 tháng
12 tháng
không
không
1 tháng
1 tháng
1 tháng
1 tháng
1 tháng
1 tháng
1 tháng
1 tháng
1 tháng
1 tháng
không
1 tháng
1 tháng
3 ngày
1 tháng
1 tháng
1 tháng
1 tháng
1 tháng
1 tháng
1 tháng
1 tháng
1 tháng
liên hệ

Màn hình zin máy

8.500.000

45 phút

1 tháng

Ép kính màn hình

1.900.000

3-4h

không

Pin

liên hệ

45 phút

1 tháng

Pin

liên hệ

45 phút

12 tháng

Thay vỏ

2.800.000

1-2h

không

Nắp lưng

1.400.000

2-4h

không

Rung

liên hệ

2-4h

1 tháng

Nút nguồn

900.000

45 phút

1 tháng

Đuôi sạc

1.100.000

45 phút

1 tháng

Micro

1.100.000

45 phút

1 tháng

Camera trước

1.500.000

45 phút

1 tháng

Camera sau

2.800.000

45 phút

1 tháng

Đèn flash

8.500.000

45 phút

1 tháng

Loa trong

700.000

45 phút

1 tháng

Loa ngoài

800.000

45 phút

1 tháng

Volume tăng giảm

700.000

45 phút

1 tháng

Thay khay sim

100.000

10 phút

không

Mất sóng, sóng yếu

liên hệ

2-3 ngày

1 tháng

Hư wifi

liên hệ

2-3 ngày

1 tháng

Mất cảm ứng

liên hệ

45 phút

3 ngày

Hao pin, nhanh hết pin

liên hệ

2-3 ngày

1 tháng

Sạc không đầy pin

liên hệ

2-3 ngày

1 tháng

Lỗi bluetooth

liên hệ

2-3 ngày

1 tháng

Quay phim không có tiếng

liên hệ

45 phút

1 tháng

Không nhận sim

liên hệ

2-3 ngày

1 tháng

Không nhận cáp sạc

liên hệ

2-3 ngày

1 tháng

No All (không wifi, bluetooth, imei)

liên hệ

2-3 ngày

1 tháng

Mất nguồn

liên hệ

2-3 ngày

1 tháng

Lỗi IC Audio (mất loa, chuông, tai nghe)

liên hệ

2-3 ngày

1 tháng

Treo logo, đứng máy

liên hệ

2-3 ngày

liên hệ

Nút home, Face ID

liên hệ

Ron màn hình

liên hệ

Bạn còn câu hỏi nào nữa không?

Hãy liên hệ ngay Hoang Kim Mobile.

bảng giá sửa iPhone 11 pro

Bạn còn câu hỏi nào nữa không?

Hãy liên hệ ngay Hoang Kim Mobile.

bảng giá sửa iPhone 11

Bạn còn câu hỏi nào nữa không?

Hãy liên hệ ngay Hoang Kim Mobile.

bảng giá sửa iPhone xs max

Bạn còn câu hỏi nào nữa không?

Hãy liên hệ ngay Hoang Kim Mobile.

bảng giá sửa iPhone xs

Bạn còn câu hỏi nào nữa không?

Hãy liên hệ ngay Hoang Kim Mobile.

bảng giá sửa iPhone xr

Bạn còn câu hỏi nào nữa không?

Hãy liên hệ ngay Hoang Kim Mobile.

bảng giá sửa iPhone x

Bạn còn câu hỏi nào nữa không?

Hãy liên hệ ngay Hoang Kim Mobile.

bảng giá sửa iPhone 8 plus

Bạn còn câu hỏi nào nữa không?

Hãy liên hệ ngay Hoang Kim Mobile.

bảng giá sửa iPhone 8

Bạn còn câu hỏi nào nữa không?

Hãy liên hệ ngay Hoang Kim Mobile.

bảng giá sửa iPhone 7 plus

Bạn còn câu hỏi nào nữa không?

Hãy liên hệ ngay Hoang Kim Mobile.

bảng giá sửa iPhone 7

Bạn còn câu hỏi nào nữa không?

Hãy liên hệ ngay Hoang Kim Mobile.

bảng giá sửa iPhone 6s plus

Bạn còn câu hỏi nào nữa không?

Hãy liên hệ ngay Hoang Kim Mobile.

bảng giá sửa iPhone 6s

Bạn còn câu hỏi nào nữa không?

Hãy liên hệ ngay Hoang Kim Mobile.

bảng giá sửa iPhone 6 plus

Bạn còn câu hỏi nào nữa không?

Hãy liên hệ ngay Hoang Kim Mobile.

bảng giá sửa iPhone 6

Bạn còn câu hỏi nào nữa không?

Hãy liên hệ ngay Hoang Kim Mobile.

bảng giá sửa iPhone 5s

Bạn còn câu hỏi nào nữa không?

Hãy liên hệ ngay Hoang Kim Mobile.

bảng giá sửa iPhone 4s

Bạn còn câu hỏi nào nữa không?

Hãy liên hệ ngay Hoang Kim Mobile.

bảng giá sửa iPhone 3gs

Bạn còn câu hỏi nào nữa không?

Hãy liên hệ ngay Hoang Kim Mobile.