Yêu cầu hỗ trợ

sửa iPad Pro

iPad Pro

sửa iPad air 2

iPad Air 2

sửa iPad air 1

iPad Air 1

sửa iPad 4

iPad 4

sửa iPad 3

iPad 3

sửa iPad 2

iPad 2

sửa iPad 1

iPad 1

sửa iPad mini 3

iPad mini 4

sửa iPad mini 4

iPad mini 3

sửa iPad mini 2

iPad mini 2

sửa iPad mini 1

iPad mini 1

Bảng giá sữa chữa iPad pro

Bạn còn câu hỏi nào nữa không?

Hãy liên hệ ngay Hoang Kim Mobile.

Bảng giá sữa chữa iPad air 2

Bạn còn câu hỏi nào nữa không?

Hãy liên hệ ngay Hoang Kim Mobile.

Bảng giá sữa chữa iPad air 1

Bạn còn câu hỏi nào nữa không?

Hãy liên hệ ngay Hoang Kim Mobile.

Bảng giá sữa chữa iPad 4

Bạn còn câu hỏi nào nữa không?

Hãy liên hệ ngay Hoang Kim Mobile.

Bảng giá sữa chữa iPad 3

Bạn còn câu hỏi nào nữa không?

Hãy liên hệ ngay Hoang Kim Mobile.

Bảng giá sữa chữa iPad 2

Bạn còn câu hỏi nào nữa không?

Hãy liên hệ ngay Hoang Kim Mobile.

logo Apple xanh nhạt

Sửa iPad 1

Sửa máy trước mặt khách hàng

Thời gian sửa

Bảo hành

Danh mục

Nút home
Jack tai nghe
Micro
Chuông, loa ngoai
Dây chuông
Gạt rung
Nút nguồn, dây nguồn
Nút volume
Sửa mic quay film không tiếng
Chân sạc
Camera sau
Camera trước
Mặt kính cảm ứng
Vỏ
Màn hình
Ron màn hình
Pin
Mất sóng 3G
Yếu sóng
Sạc không đầy
Không khởi động được
Nhanh hết pin
Mất wifi
Lỗi sim, không nhận sim
Mất đèn màn hình
Không nhận cáp sạc
Không nhận sạc trên main
Liệt cảm ứng trên main
Mất cảm ứng xoay
No All (không wifi, bluetooth, imei)
Restore báo lỗi

Giá

250.000
300.000
300.000
600.000
400.000
300.000
300.000
300.000
350.000
400.000
400.000
300.000
600.000
1.300.000
1.000.000
250.000
600.000
800.000
700.000
800.000
700.000
800.000
1.000.000
600.000
800.000
900.000
1.100.000
1.200.000
1.000.000
1.600.000
liên hệ

TG sửa

2-3h
2-3h
2-3h
2-3h
2-3h
2-3h
2-3h
2-3h
2-3h
2-3h
2-3h
2-3h
2-3h
2-3h
2-3h
2-3h
2-3h
2-3 ngày
2-3 ngày
2-3 ngày
2-3 ngày
2-3 ngày
2-3 ngày
2-3 ngày
2-3 ngày
2-3 ngày
2-3 ngày
2-3 ngày
2-3 ngày
2-3 ngày
2-3 ngày

Bảo hành

1 tháng
1 tháng
1 tháng
1 tháng
1 tháng
1 tháng
1 tháng
1 tháng
1 tháng
1 tháng
1 tháng
1 tháng
7 ngày
1 tháng
7 ngày
1 tháng
1 tháng
1 tháng
1 tháng
1 tháng
1 tháng
1 tháng
1 tháng
1 tháng
1 tháng
1 tháng
1 tháng
1 tháng
1 tháng
1 tháng
1 tháng

Nút home

250.000

2-3h

1 tháng

Jack tai nghe

300.000

2-3h

1 tháng

Micro

300.000

2-3h

1 tháng

Chuông, loa ngoai

600.000

2-3h

1 tháng

Dây chuông

400.000

2-3h

1 tháng

Gạt rung

300.000

2-3h

1 tháng

Nút nguồn, dây nguồn

300.000

2-3h

1 tháng

Nút volume

300.000

2-3h

1 tháng

Sửa mic quay film không tiếng

350.000

2-3h

1 tháng

Chân sạc

400.000

2-3h

1 tháng

Camera sau

400.000

2-3h

1 tháng

Camera trước

300.000

2-3h

1 tháng

Mặt kiếng cảm ứng

600.000

2-3h

7 ngày

Vỏ

1.300.000

2-3h

1 tháng

Màn hình

1.000.000

2-3h

7 ngày

Ron màn hình

250.000

2-3h

1 tháng

Pin

600.000

2-3h

1 tháng

Mất sóng 3G

800.000

2-3 ngày

1 tháng

Yếu sóng

700.000

2-3h

1 tháng

Sạc không đầy

800.000

2-3 ngày

1 tháng

Không khởi động được

700.000

2-3h

1 tháng

Nhanh hết pin

800.000

2-3 ngày

1 tháng

Mất wifi

1.000.000

2-3h

1 tháng

Lỗi sim, không nhận sim

600.000

2-3 ngày

1 tháng

Mất đèn màn hình

800.000

2-3h

1 tháng

Không nhận cáp sạc

900.000

2-3 ngày

1 tháng

Không nhận sạc trên main

1.100.000

2-3h

1 tháng

Liệt cảm ứng trên main

1.200.000

2-3 ngày

1 tháng

Mất cảm ứng xoay

1.000.000

2-3h

1 tháng

No All (không wifi, bluetooth, imei)

1.600.000

2-3 ngày

1 tháng

Restore báo lỗi

liên hệ

2-3h

1 tháng

Bạn còn câu hỏi nào nữa không?

Hãy liên hệ ngay Hoang Kim Mobile.

Bảng giá sữa chữa iPad mini 4

Bạn còn câu hỏi nào nữa không?

Hãy liên hệ ngay Hoang Kim Mobile.

Bảng giá sữa chữa iPad mini 3

Bạn còn câu hỏi nào nữa không?

Hãy liên hệ ngay Hoang Kim Mobile.

Bảng giá sữa chữa iPad mini 2

Bạn còn câu hỏi nào nữa không?

Hãy liên hệ ngay Hoang Kim Mobile.

Bảng giá sữa chữa iPad mini 1

Bạn còn câu hỏi nào nữa không?

Hãy liên hệ ngay Hoang Kim Mobile.