Bảng giá iPhone thu vào

iPhone 12 Pro Max

128GB: 21.500.000

256GB: 22.500.000

512GB: 25.500.000

iPhone 12 Pro Max

128GB: 21.500.000

256GB: 22.500.000

512GB: 25.500.000

Bạn cần tư vấn thêm?

Bạn hãy nhập số điện thoại hoặc email, nội dung, Hoang Kim Mobile sẽ liên hệ ngay.