Sự khác biệt giữa GPS và GPS + Cellular là gì ?

GPS

Apple Watch bản GPS cho phép bạn gửi và nhận tin nhắn văn bản, trả lời cuộc gọi điện thoại và nhận thông báo khi thiết bị được kết nối với iPhone của bạn qua Bluetooth và Wi-Fi. GPS tích hợp hoạt động độc lập với iPhone của bạn để lập bản đồ khoảng cách, tốc độ và lộ trình khi tập luyện.

GPS + Cellular

Apple Watch bản GPS + Cellular có tất cả các tính năng như GPS và được tích hợp di động . Nó cho phép bạn tự do gửi và nhận tin nhắn văn bản, trả lời cuộc gọi điện thoại, nhận thông báo và phát trực tuyến Apple Music và Apple Podcast – ngay cả khi bạn không mang theo iPhone bên mình.

Bạn còn câu hỏi nào nữa không?

Hãy liên hệ ngay Hoang Kim Mobile.