So sánh bảo hành

Hoang Kim Mobile
Hnam
Cellphones
Di Động Việt
Bạch Long
Hoàng Hà
1 đổi 1 30 ngày đầu
33 ngày
Mainboard
12 tháng
Màn hình
6 tháng
Pin
6 tháng
Bộ sạc
6 tháng
6 tháng
Phần mềm
Miễn phí

Bạn còn câu hỏi nào nữa không?

Hãy liên hệ ngay Hoang Kim Mobile.