So sánh bảo hành

Hoang Kim Mobile
ClickBuy
XTMOBILE
MobileCity
1 đổi 1 30 ngày đầu
3 ngày
15 ngày
Mainboard
12 tháng
12 tháng
12 tháng
Pin
6 tháng
1 tháng
Bộ sạc
6 tháng
Phần mềm
Miễn phí

Bạn còn câu hỏi nào nữa không?

Hãy liên hệ ngay Hoang Kim Mobile.