So sánh bảo hành

Hoang Kim Mobile
Hnam
Cellphones
Di Động Việt
Bạch Long
Hoàng Hà
1 đổi 1 15 ngày đầu
30 ngày
33 ngày
30 ngày
Mainboard
6 tháng
3 tháng
Pin
3 tháng
Bộ sạc
3 tháng
Phần mềm
Miễn phí

Bạn còn câu hỏi nào nữa không?

Hãy liên hệ ngay Hoang Kim Mobile.