Model nào hợp với bạn ?

iPhone 7

iPhone 7

iPhone 7 plus

iPhone 7 Plus

iPhone 7 và iPhone 7 Plus chia sẻ nhiều tính năng giống nhau. Cả hai đều có 4G LTE, A10 Fusion chip, Touch ID

Đây là những điểm khác biệt:

iPhone 7 có màn hình 4.7” Retina HD display, cmera Wide, trong khi iPhone 7 Plus có màn hình 5.5” Retina HD display, camera Wide và Telephoto 2x Optical zoom range.

Kiểm tra thông số kỹ thuật để biết thêm chi tiết.

Bạn còn câu hỏi nào nữa không?

Hãy liên hệ ngay Hoang Kim Mobile.