Model nào hợp với bạn ?

iphone 6s

iPhone 6s

iphone 6s plus

iPhone 6s Plus

iPhone 6s và iPhone 6s Plus chia sẻ nhiều tính năng giống nhau. Cả hai đều có A9 chip, 4G LTE, camera Wide.

Đây là những điểm khác biệt:

iPhone 6s có màn hình 4.7” Retina HD display, trong khi iPhone 6s Plus có màn hình 5.5” Retina HD display.

Kiểm tra thông số kỹ thuật để biết thêm chi tiết.

Bạn còn câu hỏi nào nữa không?

Hãy liên hệ ngay Hoang Kim Mobile.