iPhone phiên bản lock và quốc tế.

Phiên bản lock (hay còn gọi là bản khóa mạng):
Khi sử dụng ở Việt Nam phải có sim ghép hỗ trợ thì sim mới hoạt động bình thường (nghe, gọi, nhắn tin thông qua sim không bị gián đoạn). Khi lắp sim phải kèm theo miếng sim ghép và kích hoạt theo yêu cầu của nhà sản xuất sim ghép đó (hoặc sim ghép sẽ được tích hợp sẵn bên trong máy).

Phiên bản quốc tế:
Khi sử dụng tại Việt Nam hoàn toàn bình thường, hỗ trợ tất cả nhà mạng, lắp đặt sim theo cách thông thường, không thông qua bước trung gian nào.

Ghi chú: Hoang Kim chỉ bán ra iPhone phiên bản quốc tế, tất cả iPhone trên website đều là phiên bản quốc tế.

Bạn còn câu hỏi nào nữa không?

Hãy liên hệ ngay Hoang Kim Mobile.