Dung lượng nào hợp với bạn?

Redmi K30i 5G có dung lượng: 128GB. Thuật ngữ “GB” là viết tắt của gigabyte. Bạn càng có nhiều gigabyte, bạn càng có thể lưu trữ nhiều nội dung trên điện thoại, chẳng hạn như ứng dụng, trò chơi, ảnh, video HD, nhạc và phim. Kiểm tra thiết bị hiện tại của bạn để xem bạn có bao nhiêu bộ nhớ và bạn đang sử dụng bao nhiêu. Nếu bạn sắp đạt đến giới hạn của mình với một thư viện nhạc hoặc ảnh lớn hoặc nhiều ứng dụng, bạn nên xem xét một chiếc điện thoại có dung lượng lớn hơn. Nếu bạn hiếm khi tải xuống ứng dụng hoặc bạn không chụp nhiều ảnh hoặc quay video, điện thoại có dung lượng nhỏ hơn có thể tốt hơn cho bạn.

Lưu ý: Dung lượng trống ít hơn và thay đổi do nhiều yếu tố. Cấu hình tiêu chuẩn sử dụng khoảng 20GB đến 24GB dung lượng (bao gồm hệ điều hành Android và các ứng dụng được cài đặt sẵn) tùy thuộc vào kiểu máy và cài đặt. Các ứng dụng được cài đặt sẵn sử dụng khoảng 4GB và bạn có thể xóa các ứng dụng này và khôi phục chúng. Dung lượng lưu trữ có thể thay đổi dựa trên phiên bản phần mềm và có thể thay đổi theo thiết bị.

Bạn còn câu hỏi nào nữa không?

Hãy liên hệ ngay Hoang Kim Mobile.