Dung lượng nào hợp với bạn?

Dung lượng lưu trữ được đo bằng gigabyte (GB) và terabyte (TB) và iPad của bạn càng có nhiều dung lượng thì bạn càng có nhiều chỗ để lưu trữ nội dung kỹ thuật số như ứng dụng, nhạc, phim, ảnh, sách, v.v. Bạn cũng sẽ có nhiều không gian hơn để lưu trữ nội dung bạn tạo, bao gồm video và ảnh, bản trình bày, kết xuất 3D, hình minh họa, v.v. Theo thời gian, bạn có thể thêm nhiều nội dung hơn vào iPad của mình, vì vậy bạn sẽ muốn suy nghĩ về nhu cầu bộ nhớ của mình có thể thay đổi như thế nào.

Lưu ý: Dung lượng trống ít hơn và thay đổi do nhiều yếu tố. Cấu hình tiêu chuẩn sử dụng khoảng 10GB đến 13GB dung lượng (bao gồm iPadOS và các ứng dụng được cài đặt sẵn) tùy thuộc vào kiểu máy và cài đặt. Các ứng dụng được cài đặt sẵn sử dụng khoảng 4GB và bạn có thể xóa các ứng dụng này và khôi phục chúng. Dung lượng lưu trữ có thể thay đổi dựa trên phiên bản phần mềm và có thể thay đổi theo thiết bị.

Bạn còn câu hỏi nào nữa không ?

Hãy liên hệ ngay Hoang Kim Mobile.