Dung lượng nào hợp với bạn?

Dung lượng lưu trữ được đo bằng gigabyte (GB) và iPad của bạn càng có nhiều gigabyte, bạn càng có nhiều chỗ để lưu trữ nội dung kỹ thuật số như ứng dụng, nhạc, phim, ảnh, sách, v.v. Nếu bạn chủ yếu sử dụng các dịch vụ phát trực tuyến như Apple Music hoặc các tùy chọn lưu trữ trực tuyến như iCloud, iPad có dung lượng lưu trữ nhỏ hơn có thể phù hợp với bạn. Nhưng nếu bạn có một bộ sưu tập nội dung lớn hoặc thường xuyên tải xuống các bộ phim, chương trình truyền hình hoặc nhạc mà bạn muốn lưu trên thiết bị của mình, bạn nên xem xét một chiếc iPad có dung lượng lưu trữ lớn hơn. Theo thời gian, bạn có thể thêm nhiều nội dung hơn vào iPad của mình, vì vậy bạn sẽ muốn suy nghĩ về nhu cầu bộ nhớ của mình có thể thay đổi như thế nào.

Lưu ý: Dung lượng trống ít hơn và thay đổi do nhiều yếu tố. Cấu hình tiêu chuẩn sử dụng khoảng 10GB đến 13GB dung lượng (bao gồm iPadOS và các ứng dụng được cài đặt sẵn) tùy thuộc vào kiểu máy và cài đặt. Các ứng dụng được cài đặt sẵn sử dụng khoảng 4GB và bạn có thể xóa các ứng dụng này và khôi phục chúng. Dung lượng lưu trữ có thể thay đổi dựa trên phiên bản phần mềm và có thể thay đổi theo thiết bị.

Bạn còn câu hỏi nào nữa không?

Hãy liên hệ ngay Hoang Kim Mobile.