Bộ nhớ ram

Chip M1 mang đến bộ nhớ thống nhất siêu nhanh cho MacBook Air. Nhóm bộ nhớ băng thông cao, độ trễ thấp này cho phép các ứng dụng chia sẻ dữ liệu giữa CPU, GPU và Neural Engine một cách hiệu quả – để mọi thứ bạn làm đều nhanh chóng và trôi chảy.

MacBook Air của bạn có tiêu chuẩn với bộ nhớ 8GB và có thể mở rộng lên 16GB. MacBook Air của bạn càng có nhiều bộ nhớ, bạn càng có thể chạy nhiều ứng dụng đồng thời và chúng sẽ hoạt động tốt hơn.

Lưu ý: Người dùng không thể truy cập bộ nhớ MacBook Air. Nếu bạn cho rằng mình cần thêm bộ nhớ, thì điều quan trọng là phải nâng cấp tại thời điểm mua.

Bạn còn câu hỏi nào nữa không?

Hãy liên hệ ngay Hoang Kim Mobile.