Bộ nhớ ram nào hợp với bạn?

Redmi K40 có ram thế hệ LPDDR5 mới nhất.

Redmi K40 có bản tiêu chuẩn với bộ nhớ 6GB và có thể mở rộng lên 8GB, 12GB. Redmi K40 của bạn càng có nhiều bộ nhớ, bạn càng có thể chạy nhiều ứng dụng đồng thời và chúng sẽ hoạt động tốt hơn.

Lưu ý: Người dùng không thể truy cập bộ nhớ Redmi K40. Nếu bạn cho rằng mình cần thêm bộ nhớ, thì điều quan trọng là phải nâng cấp tại thời điểm mua.

Bạn còn câu hỏi nào nữa không?

Hãy liên hệ ngay Hoang Kim Mobile.