Apple one gói đăng kí 6 trong 1

Cập nhật lên iOS, iPadOS hoặc macOS mới nhất để tải Apple One.

Apple one 6 trong 1

Gói Apple One với sáu dịch vụ tuyệt vời của Apple được tích hợp vào một gói đăng ký. Apple Music, Apple TV +, Apple Arcade, Apple News +, Apple Fitness + hoàn toàn mới được cung cấp bởi Apple Watch (ra mắt vào cuối năm 2020) và iCloud – tất cả kết hợp với nhau để bạn hoặc toàn bộ gia đình của bạn cùng sử dụng. Cập nhật iPhone, iPad hoặc Mac của bạn lên hệ điều hành mới nhất để tải Apple One và chọn gói phù hợp với bạn.

Làm theo các bước bên dưới để bắt đầu:

  • Đối với iPhone và iPad, đi tới Cài đặt > Chung > Cập nhật phần mềm
  • Đối với Mac, đi tới Tùy chọn hệ thống > Cập nhật phần mềm

Sau khi thiết bị của bạn được cập nhật, hãy chuyển đến Cài đặt, nhấn vào tên của bạn và chọn Đăng ký. Sau đó, chọn gói của bạn và bắt đầu sử dụng các dịch vụ đi kèm với Apple One trên tất cả các thiết bị của bạn.